Klubbens Totalsnitt 31.10.2015 - 501

1 Thor Helmer Johansen ZBulls 4 98.01
2 Tellef Mjelde ZBulls Elite 83.82
3 Thorgeir Andreassen ZBulls 4 82.43
4 Tor Martin Hagen ZBulls Elite 78.74
5 Lars Sumstad ZBulls Elite 75.63
6 Kent Nymo ZBulls 2 74.10
7 Trond Olsen ZBulls 4 66.75
8 Stein Helling ZBulls Elite 65.84
9 Kim Andre Olsen ZBulls Elite 64.66
10 Haakon Helling ZBulls 2 64.52
11 Christian Haugen ZBulls 4 62.40
12 Kenneth Andersen ZBulls 1 61.88
13 Bjorn T Thorvaldsen ZBulls 2 61.48
14 Martin Jonvaag ZBulls 2 57.80
15 Mazhar Kahn ZBulls 5 57.58
16 Krzysztof Sowinski ZBulls 1 56.92
17 Tommy Aanonsen ZBulls 2 52.85
18 Vibeke Follesoe ZBulls 2 51.15
19 Fridtjof Weltzien ZBulls 1 50.90
20 Dan Dahlberg ZBulls 5 50.81
21 Kristine Pedersen ZBulls Pukkverk 50.77
22 Nicklas Jensen ZBulls 4 49.76
23 Sissel Kristiansen ZBulls 2 49.65
24 Boye Olsen ZBulls 5 49.46
25 Mia Iren Wattum ZBulls 1 47.11
26 Frank Johannesen ZBulls 5 46.27
27 Miriam Ketting ZBulls Pukkverk 44.70
28 Ellen Bjartan ZBulls Pukkverk 44.15
29 Anette Lie ZBulls Pukkverk 43.42
30 Torill Kristiansen ZBulls Pukkverk 43.05
31 Dag Andresen ZBulls 1 42.21
32 Ketil Kristiansen ZBulls 1 42.01
33 Trine Lium ZBulls Pukkverk 41.90
34 Tore Thorvaldsen ZBulls 5 40.01
35 Cindy Berntsen ZBulls Pukkverk 39.20
36 Lars Magnusson ZBulls 5 38.31
37 Ingeborg Paulsen ZBulls Pukkverk 37.01
38 Susanne Boehm ZBulls Pukkverk 35.40

Bruk av reserver:
Alle nye spiller som ett lag benytter, skal fylles ut med riktig og fullstendig navn. Uansett om det dreier seg om helt ny spiller som ikke før er tilknyttet noe lag, eller om det er en reserve tilknyttet et annet lag.
Om spilleren ikke før er tilknyttet noe lag skal det også legges ved kr 100,- i forbindelse med den aktuelle kampen som registreringsavgift. Det betyr også at denne nye spilleren automatisk regnes som fast spiller på dette laget etter denne kampen.

Snittgrenser ved bruk av reserver tilrettelegges for hver region, lokalt divisjonene i mellom. For hvert ligamøte (2 ganger i året) skal dette opp på sakslisten, og stemmes over av kapteinene. Disse snittsgrensene vil publiseres før hver sessong, under resultatservisen for hver divisjon der dere finner de forskjellige rundene. Dette gjøres fordi de forskjellige regionene har etterhvert tilpasset sine grenser etter nivå og praktiske hensyn.

Ved bruk av en reserve eller en ny spiller skal det sendes en sms til ligaansvarlig før kampen startes. Denne meldingen skal bekrefte:

- hvilken kamp det er snakk om divisjon og runde.
- fullt navn på spilleren
- om dette er en reserve fra et annet lag, og hvilket lag
- eller om det er en ny spiller som skal inn på laget som fast spiller.

Da vet vi allerede når kampene kommer inn hvordan spilleren skal registreres, og vi slipper samtidig mange rare navn under snittsoversikten.

I siste serieomgang samt kvalifiseringskamper, må minst 2 faste spillere benyttes. Eventuelle reserver må allerede ha et snitt registrert i ligaspillet inneværende sesong, og følge regler om snittsgrenser i den respektive divisjonen. Ved kvalifiseringskamp gjelder reservesnittet til den divisjonen kvalifiseringen gjelder.
Alle spillere skal registreres med snitt. Med en gang man har spilt en ligakamp har man et snitt. Har man ikke noe snitt i inneværende sesong, så legges det siste kjente snittet til grunn. For å kunne være reserve for andre ligalag må man først ha registrert et snitt i sitt tilhørende lag, eller ha et tidligere snitt å vise til.
En kaptein skal ikke benytte seg av en uberetighet reserve, eller en reserve med høyere snitt enn det regelverket tilsier, selv om motstanderlaget tillater det. Dette vil medføre et tap på 13-0, og ha tilbakevirkende kraft frem til ligaspillet er avsluttet offisielt med resultatlister. Om ligaansvarlig oppdager et slikt tilfelle, uavhengig om det er kommet inn klage fra motstanderlaget, vil kampen føres som tap 13-0 for det laget som har forbrutt seg. Kapteinen er ansvarlig for å sjekke at alle sine spillere er spilleberettiget foran hver kamp, før kl 12:00 samme spilledag.

Nye snittsgrenser for bruk av reserver:
A400: - opp til 74,99
B400: - opp til 69,99
C400: - opp til 64,99
D400: - opp til 59,99
E400 - F400 og G400: - opp til 55,99

A200: - opp til 54,99
B200: - opp til 51,99
C200 - D200 - E200: - opp til 48,99

Ved bruk av en reserve eller en ny spiller skal det sendes en sms sms til undertegnede før kampen startes. Denne meldingen skal bekrefte:

- hvilken kamp det er snakk om divisjon og runde.
- fullt navn på spilleren
- om dette er en reserve fra et annet lag, oh hvilket
- eller om det er en ny spiller som skal inn på laget som fast spiller.

Da vet jeg allerede når kampene kommer inn hvordan spilleren skal registreres, og vi slipper samtidig mange rare navn under snittsoversikten.

Heretter skal alle konvoluttene tas vare på og overlevers komplett umiddelbart etter hver ligaslutt fra kapteinene selv, om ikke annet er spesiellt avtalt. Da kan både kapteinen og E-Dart Norge bekrefte at ingen konvolutter har kommet bort på en eller annen måte.